ROUND
BOYS
GIRLS
1
vs Botswana
Won 15 - 1
Bye
2
vs Zimbabwe
Won 14 - 2
vs Botswana
Won 13 - 3
3
vs Lesotho
Won 12 - 4
vs Zimbabwe
Won 11 - 5
4
 
5
 

AFRICA UNION REGION 5 (ZONE VI) YOUTH CHAMPIONSHIPS
RESULTS